تماس با ما  ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است
  مکانیک و هیدرولیک
  کد کارشناس: # 6-#1-114
  مشخصات : مرد,32, متاهل
  تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  تجربه کاری
  - پروژه تونل آزاد
  - پروژه اوما اویا - سریلانکا
  - پروژه تونل انتقال آب نوسود
  - پروژه تونل انتقال آب سد دز
  مهارت های ویژه
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  مکانیک دانلود
  کد کارشناس: #1-115
  مشخصات : مرد,27, مجرد
  تحصیلات : دیپلم برق
  تجربه کاری
  - پروژه سریلانکا
  - پروژه سد آزاد و سریلانکا
  - شرکت تونل ساز ماشین
  - موسسه عمران
  - سد شهدای سقز
  مهارت های ویژه
  • مکانیک
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  مکانیک و هیدرولیک دانلود
  کد کارشناس: #1-116
  مشخصات : مرد,34, متاهل
  تحصیلات : - فوق دیپلم مکانیک ، ماشین آلات راه سازی
  تجربه کاری
  - پروژه تونل انتقال آب نوسود
  - پروژه تونل انتقال آب نوسود کارگاه کردی قاسمان
  - پروژه تونل انتقال آب بازی دراز کارگاه بازی دراز
  - پروژه تونل انتقال آب - اندیمشک
  - شرکت سابیر بین الملل-کشور الجزایر
  - پروژه تونل انتقال آب نوسود –کارگاه حفاری مکانیزه مرخیل
  - پروژه تونل انتقال آب نوسود-کارگاه حفاری مکانیزه ازگله
  - کارخانه هپکو
  - شرکت نیرو ساز اراک
  مهارت های ویژه
  • تسلط به نقشه خوانی و تحلیل سیستم های هیدرولیک
  • آشنایی کامل با مکانیزم کارکرد و اپراتوری قسمت های مختلف دستگاهTBM
  • تسلط به شناخت قطعات تخصصی برق و هیدرومکانیک و تهیه Spare Part
  • تسلط به پیاده سازی سیستم نت و برنامه ریزی و زمانبندی اورهال
  • توانایی دمونتاژ و مونتاژ قسمت های مختلف دستگاه TBM
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  مکانیک و هیدرولیک دانلود
  کد کارشناس: #1-117
  مشخصات : مرد,34, متاهل
  تحصیلات : فوق دیپلم عمران
  تجربه کاری
  - شرکت هیدرولیک پرهام
  - شرکت تونل ساز ماشین
  - پروژه انتقال آب کرج به تهران – قطعه 1و2
  - پروژه امیدیه
  - پروژه های دهانه ورودی و خروجی کرمان ، پروژه بازی دراز ، پروژه خط 2 قطار شهری مشهد ، پروژه خط 7 مترو تهران ، پروژه قطار شهری قم ، پروژه خیبر و ...
  مهارت های ویژه
  • مونتاژ دستگاه TBM S157 کارگاه ازگله
  • مونتاژ دستگاه S323 TBM و سمت هیدرولیک کار در مدت 14 کیلومتر حفاری قطعه یک کارگاه انتقال آب کرج به تهران
  • اور هال دستگاه TBM S323 و سمت هیدرولیک کار به مدت 16کیلومتر حفاری قطعه دو کارگاه انتقال آب کرج به تهران
  • اورهال کامل دستگاه TBM S323 پس از اتمام پروژه کرج و آماده بکار برای پروژه بعد
  • تست راینینگ دستگاه SELLE جهاد توسعه جهت پروژه بانیلوان
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  مکانیک و هیدرولیک دانلود
  کد کارشناس: #1-118
  مشخصات : مرد,37, مجرد
  تحصیلات : دیپلم
  تجربه کاری
  - پروژه تونل آب نوسود کارگاه بانی لوان
  - پروژه سریلانکا
  - پروژه تونل ابوذر تهران
  - پروژه تونل آب نوسود کارگاه قالیچه
  - پروژه تونل انتقال آب قمرود
  - پروژه تونل کاوشان
  مهارت های ویژه
  • دمونتاژ کامل ،اورهال و مونتاژ و راه اندازی دستگاهS157 هرنکنشت در دو مرحله
  • مونتاژ و اورهال و راه اندازی کامل دستگاه DSU 0612 Seli در دو مرحله
  • مونتاژ و راه اندازی و اورهال دستگاه Lovat Epb پروژه بازی دراز
  • اورهال و مونتاژ دستگاه lovat پروژه ابوذر تهران
  • تراشکار و انواع جوشکاری و برشکاری و مکانیک دستگاه TBM
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  مکانیک و هیدرولیک دانلود
  کد کارشناس: #1-119
  مشخصات : مرد,29, مجرد
  تحصیلات : - کارشناسی مکانیک ، طراحی جامدات
  تجربه کاری
  - پروژه انتقال آب نوسود
  - پروژه خط 7 مترو تهران
  - پروژه سد خان آباد
  - پروژه سد رودبار الیگودرز
  مهارت های ویژه
  • برنامه نویسی و تراش CNC
  • بازرسی چشمی جوش VT
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  مکانیک و هیدرولیک دانلود