تماس با ما  ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است
  TSM نو
  ASM 800
  TSM نو
  1800 Upsize Kit
  TSM نو
  ASM 1000
  Soltau - TSM کار کرده
  Guided Auger Boring System
  Tunnel Saz Machine نو
  Micro TBM – Upsize kit 3000
  Tunnel Saz Machine نو
  Jacking frame 2000