تماس با ما  ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است
  معرفی دوره این دوره به منظور ارائه آموزش های تخصصی در زمینۀ برق صنعتی و ابزار دقیق و کنترل هوشمند طراحی شده است . این دوره با در اختیار قراردادن اطلاعات تئوری و عملی تخصصی به کار آموزان امکان نقشه خوانی، عیب یابی و تعمیر و طراحی سیستم های الکتریکی و ابزار دقیق را در آنها ایجاد می کند که با توجه به کاربرد وسیع سیستم های برق صنعتی و ابزار دقیق در صنایع مختلف و بخصوص صنعت حفاری مکانیزه شرایط مناسبی جهت جذب در این مشاغل را برای کارآموزان فراهم می کند . مزایای دوره • استفاده از استاید مجرب در ارائه آموزش های تئوری و عملی
  • آشنایی با عملکرد سیستم های الکتریکی در کلاس های عملی
  • فراهم نمودن شرایط مناسب جهت ورود به بازارهای کار مرتبط
  مهارت های کسب شده در انتهای دوره

  • آشنایی با سیستم های برق صنعتی پیشرفته
  • آشنایی با روش های مختلف راه اندازی الکتروموتورها
  • آشنایی با سنسورهای ابزار دقیق پیشرفته
  • نقشه خوانی سیستم های برقی پیشرفته
  • تحلیل نحوه عملکرد سیستم
  • عیب یابی سیستم های برقی پیشرفته
  • طراحی مدارهای برق صنعتی پیشرفته