تماس با ما  ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است
  معرفی دوره این دوره به منظور ارائه آموزش های تخصصی در زمینۀ هیدرولیک و سیستم های هیدرولیکی . پنوماتیکی طراحی شده است، در این دوره نیز از آموزش های عملی به همراه آموزش های کلاسی به منظور درک بهتر مطالب و آشنایی بهتر با عملکرد سیستم های مختلف بهره گیری شده است . این دوره با در اختیار قراردادن اطلاعات تئوری و عملی تخصصی به کار آموزان امکان نقشه خوانی، عیب یابی و تعمیر و طراحی سیستم های هیدرولیک در آنها ایجاد می کند که با توجه به کاربرد وسیع سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی در صنایع مختلف و بخصوص صنعت حفاری مکانیزه شرایط مناسبی جهت جذب در این مشاغل را برای کارآموزان فراهم می کند . مزایای دوره • استفاده از استاید مجرب در ارائه آموزش های تئوری و عملی
  • آشنایی با عملکرد سیستم های هیدرولیکی پیشرفته در کلاس های عملی
  • فراهم نمودن شرایط مناسب جهت ورود به بازارهای کار مرتبط
  مهارت های کسب شده در انتهای دوره

  • آشنایی با سیستم های هیدرولیکی پیشرفته ( Servo and propotional )
  • نقشه خوانی سیستم های هیدرولیک پیشرفته
  • تحلیل نحوه عملکرد سیستم
  • عیب یابی سیستم های هیدرولیکی پیشرفته
  • تعمیرات کلی سیستم های هیدرولیکی
  • طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیکی پیشرفته