تماس با ما  ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است
  اتوماسیون صنعتی
  کد دوره: 1241
  مدت دوره: 40 ساعت
  : تاریخ شروع دوره: 20 دی ماه 1402
  زمان برگزاری دوره: آذر 1402
  شهریه:
  جزئیات بیشتر >> بستن <<
  کد دوره: 1240
  مدت دوره: 40 ساعت
  : تاریخ شروع دوره: 20 دی ماه 1402
  زمان برگزاری دوره: آذر 1402
  شهریه:
  جزئیات بیشتر >> بستن <<